Onderzoek en Advies

Conditie van de boom

Onderzoek aan een boom kan verricht worden bij zichtbare gebreken zoals een slechte conditie, bladverkleuring, zwamaantasting of holte’s en scheuren. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de VTA-methodiek (Visual Tree Assesment) en algeheel onderzoek, dit bestaat uit biologisch en mechanisch onderzoek (bodem, houtstructuur, conditiebepaling).

 

Na het vaststellen van de gebreken kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om de boom zo lang mogelijk te behouden. De maatregelen kunnen bestaan uit snoeien, verankering van takken, beluchting en bemesting of bescherming van stam en wortels.

Bouma Boomverzorging is gecertificeerd European Treeworker (ETW).